Sunday, November 11, 2012

Panduan Menulis Karangan

Panduan Karangan Untuk UPSR
Jenis-jenis Soalan
1. Masalah disiplin di kalangan pelajar.
1.1. Cara-cara mengatasi
1.2. Jenis-jenis salah laku
2. Berjimat-cermat
2.1. Kepentingan berjimat-cermat
2.2. Cara-cara berjimat-cermat

Pembentukkan Karangan
1. Pendahuluan – 2 ayat
2. Isi-isi penting
2.1. Isi pertama – 3 ayat
2.2. Isi kedua – 3 ayat
2.3. Isi ketiga – 3 ayat
3. Penutup – 2 ayat (masukkan peribahasa untuk menguatkan karangan anda.)
Jumlah ayat ditulis adalah 13 ayat. Jika satu ayat bersamaan 10 patah perkataan, maka target karangan anda adalah 130 patah perkataan.

Contoh pendahuluan. – Langkah-langkah mengatasi masalah disiplin.
Dewasa ini, masalah-masalah disiplin semakin kritikal dan berleluasa di kalangan pelajar sekolah di negara kita. Oleh yang demikian, tindakan untuk mengatasinya harus diambil bagi meningkatkan lagi disiplin pelajar-pelajar sekolah.

Contoh isi penting
Pihak sekolah harus memperketat peraturan sekolah bagi memastikan pelajar-pelajar tidak terlalu bebas. Walaubagaimanapun, perkara ini tidak akan berjaya selagi tiada penguatkuasaan yang lebih daripada pihak sekolah. Langkah ini sebenarnya dapat mendidik pelajar untuk mengikuti peraturan dan seterusnya mereka akan lebih berdisiplin.

Contoh penutup.
Secara kesimpulannya, semua pihak harus bertanggungjawab dalam mendidik pelajar-pelajar ini agar lebih berdisiplin. “Mencegah Lebih Baik Daripada Berubat”, maka kita harus menanganinya sebelum pelajar-pelajar ini terlibat dengan jenayah besar pula.

Tanda Baca

Tanda Baca

1. Tanda Titik

Tanda titik digunakan pada :

(a),pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan
 • Kereta ini barn dibeli.
 • Esok ibu akan ke Kuala Lumpur.
(b) pada akhir singkatan nama orang
 • Y.A.B. (Yang Amat Berhormat),
 • En. (Encik)
(c) sebelum tanda penutup kata (“) dalam cakap ajuk
 • Kata kakak, “bunga itu sudah layu.”
(d) untuk menunjukkan angka perpuluhan
 • 5.4, 30.2, 1 19.8

2. Tanda Koma (,)

Tanda koma digunakan… Contohnya
(a) bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat
 • Ibu membeli ikan, sayur, dan daging.
 • Abu, Kumar, dan Zaidi pergi ke Muar.
(b) di belakang kata seru
 • Amboi, merahnya baju kamu!
 • Eh, Azmi rupanya!
(c) untuk menandakan tempat berhenti sebentar.
 • Berikan surat ini kepada ibumu, Ali.
(d) di belakang kata penghubung pada awal ayat …
 • Oleh sebab itu, awak dimintahadir.
 • Jadi, awak tidak mengakubersalah?
(e) untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza
 • Rumah itu besar, tetapi tidak cantik.
 • Katakan saya ke bandar, jika dia datang.
(f) sebelum tanda pembuka kata (“) dan penutup kata (“) dalam cakap ajuk
 • Ravi berkata, “Ini suratnya, encik.”
 • “Terima kasih,” jawab Encik Abu.

3. Tanda Tanya (?)

Tanda tanya digunakan… Contohnya
(a) pada akhir ayat tanya
 • Bilakah adik kamu akan bersekolah?
(b) pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata (“)
 • “Apa yang kamu lihat?” tanya Jimmy.

4. Tanda Seru (!)

Tanda seru digunakan… Contohnya
a) sesudah penyataan yang berupa seruan, perintah, atau rasa emosi yang kuat
 • Wah, perbuatan awak sudah melampau!
 • Siapkan kerja itu segera!
5. Tanda Titik Bertindih (:)

Tanda titik bertindih digunakan… Contohnya
(a) pada akhir sesuatu penyataan apabila diikuti oleh rangkaian
 • Barang-barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut: parang, sabit, dan cangkul
(b) untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu
 • Tarikh: 3 April 2000
 • Masa: 2.00 petang
 • Tempat: Bilik Gerakan
6. Tanda Koma Bertitik (;)

Tanda koma bertitik digunakan Contohnya

(a) untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara
 • Giginya sakit; dia tidak mahu ke klinik.
(b) pada baria pertama pantun dua kerat
 • Ada ubi ada batas;
 • Ada budi ada balas.
(c) pada baria kedua pantun empat kerat
 • Kalau ada jarum patah,
 • Jangan diaimpan di dalam peti;
 • Kalau ada silap dan salah,
 • Jangan diaimpan di dalam hati.
7. Tanda Sempang (-)

Tanda sempang digunakan… Contohnya,
(a) untuk menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda
 • murid-murid, riuh-rendah
(b) untuk merangkaikan:
I. se- dengan kata yang berikutnya yang dimulai dengan huruf besar, se-Malaysia, se-Tanah Melayu
II. ke- dengan angka kali yang ke-10,
III. angka dengan -an tahun 1960-an
(c) memisahkan huruf kecil daripada huruf besar
 • rahmat-Mu, hamba-Nya, sinar-X
8. Tanda Petik (“…”)

Tanda petik digunakan . .- Contohnya

(a) untuk mengapit petikan langsung. Perbualan dan komunikasi.
 • “Saya belum makan, ibu,” kata adik.
(b) pada jadual rencana, karangan, novel, puisi, dan sebagainya
 • Novel “Esok Masih Ada” memenangi hadiah pertama.
(c) Untuk membezakan istilah atau peribahasa.
 • Penggunaan “bujet” tidak sesuai dalam Bahasa Melayu.
 • Bak kata pepatah, “Alah membeli, Menang Memakai.”

Bahasa Istana

Bahasa istana

Pengetahuan Umum.

Bahasa istana ialah bentuk bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja, apabila berhubung atau berkomunikasi dengan kerabat diraja, serta apabila menyebut hal-ehwal berkenaan raja. Bahasa istana masih digunakan hari ini biarpun sistem feudal lama hanya tinggal sejarah.
Bahasa istana mungkin berasal dari bahasa yang sama tetapi mempunyai kosa kata yang berlainan, atau penggunaan bahasa yang berbeza sama sekali. Sebagai contoh, wangsa Seuna yang pernah memerintah negeri Karnataka menggunakan bahasa Kannada bukannya bahasa Sanskrit sebagai bahasa istana, atau bahasa Arab yang menjadi bahasa istana di Parsi apabila negara tersebut ditakluki oleh orang Arab.
Sementara bahasa yang sama dengan kosa kata yang berlainan wujud dalam bahasa Melayu, seperti “Nyōbō kotoba” sistem bahasa istana bagi bahasa Jepun, bahasa Jawa, dan banyak lagi termasuklah bahasa Inggeris.

Bahasa istana Melayu

Bahasa IstanaBahasa Biasa
AlmarhumAllahyarham
ampun kurniamaaf
anugerahberi; hadiah
bagindadia (raja menyapa rakyat)
beradutidur
berangkatberlepas; bertolak
bercemar duliberjalan; pergi ke
berkenansudi; suka akan
berputeraberanak; bersalin
bersabdaberkata
bersirammandi
bertitahberkata
betasaya (raja)
daulatbahagia
geringsakit
hari keputeraanhari jadi
hulukepala
iram-irampayung
kauskasut
kurniaberi; hadiah
mahkotatopi
makamkubur
mangkatmati; meninggal dunia
menghadapmenjumpai
murkamarah
patiksaya (rakyat menghadap raja)
peraduantempat tidur
permaisuriisteri
puteraanak lelaki
puterianak perempuan
santapmakan
semayamduduk; tinggal
sembahmemberi salam
singgahsanakerusi
titahkata; perintah

Kata Sendi Nama

KATA SENDI NAMA.
•Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa lain.
•Kata sendi memerlukan frasa nama sebagai objek untuk membentuk frasa sendi.
Contoh:
Surat ini ditujukan kepada Ahmad.
Penjelasan:
Dalam ayat ini, kepada ialah kata sendi manakala Ahmad ialah objek bagi kata sendi tersebut.
Kata Sendi Nama : Jenis-jenis.
~KE~
1. Tempat
2. Benda konkrit (tak bernyawa)
3. Masa
contoh:
1. Saya pergi ke Pahang.
2. Bola itu dicampak ke dinding.
3. Dia belum pulang hingga ke hari ini.

~KEPADA~
1. benda konkrit(bernyawa)
2. benda abstrak(kecuali masa)
contoh:
1. Buku itu diserahkan kepada Ali.
2. Penyakit itu membawa kepada penderitaan.

~DARI~
1. arah
2. tempat
2. masa
contoh:
1. Ali muncul tiba-tiba dari belakang Abu.
2. Pemain itu berasal dari Kelantan.
3.` Dari pukul lapan pagi lagi, latihan sudah dijalankan.

~DARIPADA~

Umum
1. Orang
2. asal kejadian
3. perbandingan
Contoh:
1. Bunga itu hadiah daripada guru.
2. Kerusi dibuat daripada kayu.
3. Aisyah lebih cantik daripada Swee Lan.

~DI~
1. tempat (sahaja, selain daripada itu, tidak dikira sebagai kata sendi, sebalik imbuhan di-)
Contoh
1. Saya tinggal di Jalan Utara.

~PADA~
1. masa
2. orang
3. benda abstrak
contoh :
1. Pada zaman ini,komputer adalah penting.
2. Buku itu aada pada Ali.
3. Pada pendapat saya,ayat
itu salah.

Imbuhan

TATABAHASA MELAYU
Imbuhan ber-, ber…an, dan ber…kan

1. Imbuhan ber- dapat berubah rnenjadi be-, bel-, dan tetap sebagai ber-, bergantung kepada
kata-kata yang digunakan seperti keterangan yang berikut:
(a) menjadi ber- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf r atau suku
kata pertamanya diakhiri dengan er.
Contohnya:
rakit => berakit
renang => berenang
serta => beserta
b) menjadi bel- hanya apabila bertemu dengan kata ajar.
ajar = belajar
(c) tetap sebagai ber- apabila bertemu dengan kata-kata lain selain yang dinyatakan
ada => berada
ekor berekor
nasib bernasib
piaah => berpiaah
sumpah => bersumpah

2. Kata-kata yang berawalan berdapat diaertai akhiran -an dan -kan menjadi ber…an dan
ber…kan. Misalnya: berdekatan, bertempiaran, berasaskan, berpandukan, berdasarkan,dan
sebagainya.

Imbuhan ter-, ter…i, dan ter…kan
1. Imbuhan ter- dapat berubah menjadi te- dan tetap sebagai ter- seperti penyataan yang
berikut:
(a) menjadi te- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf r atau suku kata pertamanya diakhiri dengan er. Contohnya:
rasa => terasa
rendam terendam
serlah teserlah
sergam tesergam
(b) tetap sebagai ter- apabila bertemu dengan kata-kata lain
selain yang dinyatakan:
bangun terbangun
fikir terfikir
kumpul terkumpul
lambat terlambat
piaah terpiaah
ubat terubat

2. Kata-kata yang berawalan ter- dapat diaertai akhiran -i dan -kan menjadi ter …i dan ter …kan.
Contohnya:
terpenuhi, teratasi, terhindari, terkalahkan, terkatakan,dan sebagainya.

Imbuhan men- , men_ .i dan men _ kan
1. Imbuhan men- dapat berubah menjadi me-, mem-, meng-, menge-, dan tetap
sebagai men- bergantung kepada kata-kata yang digunakan seperti dalam keterangan yang berikut:
v =~ veto ==> memveto
menjadi men- apabila bertemu dengan kata-kata yang huruf awalnya ialah c, d, dan j.
Contohnya:
c ~ cuba => mencuba
d ~ daki ==> mendaki
j => jual => menjual
menjadi meng- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf a, e, i, o, u, g,
dan h.
Contohnya: a ~ ambil => mengambil e ~ elak => mengelak i ~ ikut ~ mengikut o => olah ~ mengolah
u ~ ubah ~ mengubah g ~ gigit ~ menggigit h ~ hantar => menghantar
menjadi menge- apabila bertemu dengan kata-kata yang terdiri daripada satu suku kata
saja. Contohnya:
bom => mengebom
cat ~ mengecat
cam ~ mengecam
lap => mengelap

2. Kata-kata yang bermula dengan
huruf k, s, p, dan t bertukar menjadi ng, ny, m, dan t apabila bertemu dengan awalan men -.
Contohnya:
(a) k menjadi ng
kecil =* mengecil
(b) s menjadi ny
sikat => menyikat
(c) p menjadi m
paksa =:> memaksa
(d) t menjadi n
tunggu => menunggu

3. Kata yang berawalan men- dapat disertai akhiran -i dan -kan menjadi men …i dan men …kan.
Contohnya:
menghadiahi, mengetuai, membiayai, merasmikan, mengamalkan, mengesahkan,
membiarkan, dan sebagainya.
(a) menjadi me- apabila bertemu dengan kata-kata yang huruf
awalnya ialah I, m, n, ng, ny, r, w, dan y.
Contohnya:
I => larang =* melarang
m ~ minta => meminta
n ~ naik ~ menaik
ng ~ nganga ~ menganga
ny => nyala => menyala
r ~ rawat => merawat
w ~ wangi = mewangi
(b) menjadi mem- apabila bertemu dengan kata-kata yang huruf awalnya ialah b, f, dan v.
Contohnya:
b => baca = membaca
f => fitnah = memfitnah

Imbuhan per- dan per…an
1. Imbuhan per- tetap sebagai per atau berubah menjadi pe- atau pelseperti yang berikut:
(a) tetap sebagai per- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf b dan
Contohnya:
b – perburu
t – pertapa
b) menjadi pe- apabila bertemu dengan kata ajar, iaitu pelajar.
c) menjadi pe- apabila bertemu dengan kata-kata lain selain yang dinyatakan. Contohnya:
juang ~ pejuang
kerja ~ pekerja
lumba ~ pelumba
salah ~ pesalah
tani => petani

2. Kata-kata yang berawalan per- dapat diaertai akhiran -an menjadi per …an.
Contohnya: perdamaian, perjumpaan, perkongsian, permintaan, persatuan, dan sebagainya.

5 Imbuhan pen- dan pen …an
1. Imbuhan pen- dapat berubah menjadi pe-, pem-, peng-, penge-, dan tetap sebagai pen- seperti yang berikut:
(a) menjadi pe- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf I, m, n, ny, r, dan w.
Contohnya:
pelayan, pemain, penasihat, penyata, peronda, dan pewangi.
(b) menjadi pem- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf b dan f.
Contohnya:
pembesar, pembasmi, dan pemfitnah.
(c) menjadi pen- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z.
Contohnya:
pencari, penduduk, penjaga, pensyarah, dan sebagainya.
(d) menjadi peng- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf a, e, i, o, u, g,h, dan kh.
Contohnya:
pengarah, pengedar, pengikut, pengulas, pengganas, penghibur, dan pengkhianat.
(e) menjadi penge- apabila bertemu dengan kata-kata yang terdiri daripada satu suku kata.
Contohnya:
pengebom, pengecat, dan pengelap.

Kata-kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t pula akan bertukar menjadi ng, ny, m, dan n apabila bertemu dengan awalan pen-. Contohnya:
(a) k berubah menjadi ng;
ketam = pengetam
(b) s berubah menjadi ny;
sayang = penyayang
(c) p berubah menjadi m;
putar = pemutar
(d) t berubah menjadi n;
tonton = penonton

Kata-kata yang berawalan pendapat diaertai akhiran -an menjadi pen …an.
Misalnya:
pelarian, pembasmian, pendakian, penghakiman, pengecatan, dan sebagainya.

Imbuhan ke- dan ke…an
Imbuhan ke- bertugas untuk membentuk kata nama, kata bilangan tingkat, dan kata bilangan himpunan.
Contohnya:
tua ketua (kata nama)
hendak kehendak (kata nama)
tiga ketiga (kata bilangan tingkat)
dua => kedua-dua (kata bilangan himpunan)
Imbuhan ke- dapat diaertai akhiran -an menjadi ke…an.
Contohnya:
kerajinan, kedatangan, kesihatan,dan sebagainya.
Ada ketikanya kata berimbuhan ke…an digunakan dalam ayat pasif.
Contohnya:
(a) Semalam saya ketinggalan bas.
(b) Budak itu dikejarkan ke hospital kerana keracunan.

lmbuhan di-, di…i, dan di…kan
1. Kata-kata yang berimbuhan di- digunakan dalam ayat-ayat pasif.
2. Antara beberapa contoh kata yang berawalan di- itu termasuklah diambil, dibawa, dicuri,
dicari, dibuang, diaimpan, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang berimbuhan di…i digunakan dalam ayat-ayat pasif jugs.
4. Antara beberapa contoh kata yang berimbuhan di…i itu termasuklah diatasi, dibebani,
dicurigai, didekati, difahami, diikuti, dihindari, dan sebagainya.
5. Seperti kata-kata yang berimbuhan didan di…i, kata-kata yang berimbuhan di…kan pun
digunakan dalam ayat-ayat pasif.
6. Antara beberapa contoh kata yang berimbuhan di…kan itu termasuklah didirikan, diedarkan, dielakkan, diberikan, digugurkan, diadakan, dilakukan, diturunkan, dan sebagainya.

8 Imbuhan -an, -man, -wan, -wati, dan -ita

1. Imbuhan -an, -man, -wan, -wati, dan -ita digunakan untuk membentuk kata nama terbitan.
 2. Kesemua imbuhan ini diletakkan diakhir kata, yakni sebagai akhiran.
 3. Antara beberapa contoh kata yang berakhiran -an termasuklah ancaman, bacaan, buatan,
catatan, edaran, giliran, harapan, kurungan, lautan, minuman, makanan, suruhan, tanaman, utusan, dan sebagainya.
4. Antara beberapa contoh kata yang berakhiran -man termasuklah budiman dan seniman.
5. Beberapa contoh kata yang berakhiran -wan pula ialah dermawan, jutawan, jelitawan,
rupawan, budayawan, ilmuwan, olahragawan, angkasawan, dan sukarelawan.
6. Contoh kata-kata yang berakhiran -wati ialah seniwati, olahragawati, dan sukarelawati.
7. Contoh kata yang berakhiran … ita hanya satu, iaitu biduanita.

Simpulan Bahasa

Simpulan Bahasa
1. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah.
2. Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada dua patch kata yang membawa maksud yang tepat dan padat.
3. Senarai simpulan bahasa beserta dengan maksudnya adalah seperti yang berikut:
Simpulan Bahasa dan maksudnya

ada angin berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika
ada hati mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk
melakukan atau memiliki sesuatu
air muka rupa atau wajah seseorang
ajak-ajak ayam tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang
ada bakat mempunyai tokoh atau perwatakan
alas perut makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum
memakan makanan yang mengenyangkan
anak angkat anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri
anak bapa anak yang diaayangi oleh bapa
anak buah orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara
anak emas anak yang diaayangi oleh ibu bapa atau ketuanya
angkat kaki meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab
atas angin negara-negara di sebelah barat
atas pager tidak menyebelahi mane-mane pihak
ayam tambatan orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan
bahasa pasar bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya
banyak mulut orang yang banyak bercakap
batu api orang yang suka menghasut
batu loncatan sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang
dihajati
bau-bau bacang tali persaudaraan yang jauh
bawah angin negara-negara di sebelah timur
bekas tangan hasil kerja tangan seseorang
boralih akal berubah fikiran atau pendapat
beralih angin pergi ke sesuatu tempat untuk berehat
berat hati enggan; malas
berat mulut pendiam atau tidak suka bercakap banyak
berat tulang orang yang malas bekerja
berat sebelah tidak berlaku adil
berbelah bagi sukar untuk membuat keputusan
berhati batu degil dan sukar menerima nasihat
berhutang budi patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga
bermuka dua tidak jujur
bertikam lidah bertengkar; berdebat
besar hati bergembira atau berbangga akan sesuatu
besar kepala degil; sukar menerima pandangan orang lain
buah hati orang yang dikasihi atau dipuja
buah mulut sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai
bush tangan hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang
bulat hat! bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu; sudah nekad
buruk siku mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain
buta hati tidak dapat menerima pengajaran; zalim; kejam
cahaya mata anak
cakar ayam tuliaan yang buruk
campur tangan turut serta atau mencampuri urusan orang lain
cari jalan berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu
epat tangan suka mencuri
dalam tangan sudah pasti akan diperoleh
darah daging anak kandung
durian runtuh keuntungan yang diperoleh dengan tidak diaangka-sangka
gaji buta mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja
bersungguh-sungguh
gelap mata hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau
harta
harga diri maruah atau kehormatan seseorang
harga mati harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi
hati batu degil atau keras hati
hidung tinggi sombong atau tinggi diri
hilang akal tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat; hilang pertimbangandiri
Ikat perut menahan lapar kerana berjimat
Iri hati menyimpan perasaan dengki atau cemburu
Isi hati perasaan dalam hati
jalan buntu tidak ada jalan penyelesaian
kacang hantu orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain
kaki ayam tidak berkasut atau berselipar
kaki bangku tidak berkebolehan bermain bola
kaki botol suka minum minuman keras
kecil hati berasa tersinggung atau merajuk
kepala angin perangai yang tidak menentu
kepala batu degil dan tidak mendengar nasihat
putih hati ikhlas; jujur
putih mata mengalami kekecewaan
rabun ayam penglihatan yang kurang jelas
rambang mata sukar membuat pilihan
ringan tangan suka membuat kerja: menolong orang
sampai hati tergamak melakukan sesuatu kerja
serkap jarang membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa
tangan terbuka menyambut sesuatu dengan senang hati
tangkai jering orang yang kedekut
tawar hati tidak mempunyai minat lagi
tebal muka tidak tahu malu
telinga kuali tahan hati menerima kemarahan
telinga lintah tajam pendengaran
telinga nipia cepat marah atau meradang
terang hati mudah memahami sesuatu
tidur-tidur ayam tidur yang tidak nyenyak
tin kosong bercakap besar tanpa ilmu
titik peluh hasil usaha yang bersungguh-sungguh